Prelucrarea datelor terților, fără legături cu good.bee

Dacă sunteți un terț care nu are o legătură contractuală directă cu good.bee (vizitatori în sediile good.bee, persoane ale căror date sunt menționate și / sau solicitate din partea anumitor autorități) în anumite situații, good.bee prelucrează datele dumneavoastră în unele dintre următoarele scopuri:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților;
 • asigurarea securității în incintele good.bee și ale sucursalelor sale;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);
 • arhivare;
 • audit intern;
 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor good.bee legate de supravegherea financiară efectuată asupra good.bee şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 • gestionarea calității datelor;
 • implementarea măsurilor tehnice să asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

B: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 • scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului Erste şi a terţilor parteneri contractuali;
 • gestionarea reclamațiilor si solicitărilor primite din partea dumneavoastră;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 • derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și good.bee;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate).