Prelucrarea datelor pentru care avem acordul dumneavoastră

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca good.bee să obțină consimțământul dumneavoastră. good.bee va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către good.bee când vizitați o sucursală a good.bee sau prin semnarea documentației contractuale sau prin intermediul website-ului good.bee.

Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar good.bee va ține cont de preferințele dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, și nici pe cele ulterioare în măsura în care good.bee efectuează prelucrările în baza unui alt temei legal.

Scopurile pentru care este cel mai probabil ca good.bee să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea / promovarea celor mai potrivite produse și servicii good.bee, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către good.bee a unor comunicări comerciale în acest scop prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice care nu implică un operator uman; accesarea datelor pe care le deține Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit, ANAF pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate.