Prelucrarea datelor partenerilor contractuali

Dacă sunteți partener contractual al good.bee (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, agenți de asigurări, brokeri, intermediari etc.) vom prelucra datele dumneavoastră în unele dintre următoarele scopuri:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea suspiciunilor de fraudă, gestionarea conflictelor de interes,
 • respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiar nebancare, inclusiv pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cunoașterea clientelei;
 • gestiune administrativ financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor;
 • audit intern;
 • asigurarea securității în incintele good.bee;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță) și asigurarea acurateții și actualizării datelor;
 • alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea dumneavoastră;

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • încheierea și desfășurarea contractului încheiat între dumneavoastră și good.bee; derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între good.bee şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 • colectarea de debite / recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);
 • monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai good.bee (persoane fizice) și/sau de faţă de oricare dintre entităţile din grupul Erste;

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT;
 •  proiecte de fuziuni, achiziții și tranzacții similare;
 • gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile financiare, constituirea de probe și apărarea drepturilor și intereselor good bee;
 • activități de profilare în scop de analiza și / sau marketing.