Prelucrarea datelor angajaților

Dacă sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, potențial angajat, membru de familie al unui angajat etc.), good.bee va prelucra datele dumneavoastră pentru unele dintre scopurile/temeiurile de mai jos:

A; În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea relațiilor cu reprezentanții salariaților;
 • sănătate și securitate în muncă;
 • arhivare;
 • administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitățile extra-profesionale, precum și de relațiile de rudenie;
 • audit intern;
 • activități de screening pre-angajare și post-angajare;
 • monitorizare / securitate acces în incintele good bee (supraveghere video);
 • asigurarea permanentă a condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru desfășurarea activității și urmărirea disciplinei în muncă;
 • conformarea cu obligațiile din dreptul muncii privind administrarea resurselor umane.

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • scopuri generale de resurse umane, în vederea desfășurării relațiilor de muncă / mandat / colaborare;
 • recrutare;
 • training;
 • salarizare;
 • bonusare;
 • evaluarea performanțelor;
 • verificarea modului de conformare cu politicile și reglementările interne;
 • facilitarea accesului la servicii medicale și de asigurare prin furnizori de servicii.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • analizarea reputației și integrității candidaților interni în procesul de promovare și a candidaților externi în procesul de selecție;
 • activități de screening pre-angajare și post-angajare;
 • Monitorizare / securitate acces în incintele good bee (supraveghere video);
 • optimizarea costurilor și bugetelor de resurse umane (“cost controlling”);