Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, good.bee va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor financiare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, good.bee să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.