Destinatarii datelor dumneavoastră

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, good.bee poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, persoana vizată și / sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii good.bee, entităţile din grupul Erste, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip din România sau Uniunea Europeană, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, agenţi de colectare a debitelor sau recuperare a creanţelor (inclusiv cesionari ai creanțelor deținute de good.bee), avocați, auditori, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai good.bee.