Ce date prelucrăm?

good.bee prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și, în funcție de calitatea dumneavoastră, date care sunt generate pe baza acestora  sau sunt consultate din surse externe precum: date rezultate din interogările bazelor de date externe  (Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit precum și a oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice sau private în condițiile legii), date accesate prin intermediul RECOM; imaginea, date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate,  date care permit verificarea condițiilor de selecție aferente procesului de recrutare, etc.

Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către good.bee în care sunteți implicat.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și / sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către good.bee.

Datele colectate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopuri subsecvente, în măsura în care scopurile subsecvente sunt compatibile cu cele inițiale.